AMATEKA

Mu wi 1400 Benin City yarikize kurusha London!

Umugi wa Benin witwaga Edo uherereye mu majepfo y’igihugu cya Nigeria. Uyu mugi wari umurwa mukuri w’ubwami bwa Benin. Ubwami bwa Benin bwabayeho mbere y’bukoloni . Ubwami bwa Benin ni bumwe mu bwari buteye imbere […]

UBUMWE

Abantu ntibifuzaga ko hazabaho amoko!

Abantu bubaka umunara wa Babeli ntibifuzaga yuko bazatatana nuko ntibongere kumenyana mu gihe Imana yashakaga ko bagwira bagakwira ku isi hose no mu bihugu byose, buri igihugu n’ururimi rwacyo!(Intangiriro 10) Niyo mpamvu abantu bacuze umugambi […]

Ubuhanga

Abanyafurika nta bwenge tugira,dutira ubw’abandi!

Umuntu wasoma uyu mutwe wiyi nkuru yagirango mfobeje abanyafurika, nyamara ningusobanurira, nawe urasanga nta bwenge tugira! Hera ku gihugu nku Rwanda, ubwenge bwose bwerekeye iyobokamana bwose twarabuzaniwe, ndetse bunahageze, ntitwigeze tunagenzura ngo turebe ko batabuduhaye […]

IMITEGO

Umwanzi ninde?

Ibibazo dufite muri Africa nuko tutazi umwanzi turwana nawe uwariwe. Kuko impamvu tumarana ubwacu, ugasanga nk’abahutu n’abatutsi baramarana, nuko batazi umwanzi wabo barwana nawe. Iyo hari intambara ntimumenye umwanzi nta kuntu mutamarana kuko iba intambara […]

Isesengura

Kuki M7 yishimiwe? Ariko nkubu Nzabonsa na ryari?

Banyarwanda murabona iki kibazo kigira kiti kuki Museveni Tibuhaburwa yishimiwe cyane mu ruzinduko rwe mu Rwanda? Kuki nagombera kubabwira ko biriya ari inkotanyi zabiteguye koko? Ariko mana yanjye! Muzashukwa na ryari? Ahubwo twagombye kuba turimo […]

UBUMWE

Ubutumwa bwanjye buruta ubwa Papa Francis

Muzabwire Papa Francis ko ubutumwa bwanjye ntanga ku banyarwanda buruta ubwo abapadiri ba Katoliki batanga mu Rwanda! Mbese muti inshingano zawe mu Rwanda ntuzuzuza! Kuko mu gihe abapadiri n’abasenyeri bo inyigisho za Yezu bazishyira mu […]

DUSOBANUKIRWE UBUHANUZI

Ubuhanuzi bwa Yezu igice cya karindwi!

Luka 21, Matayo 24, Mariko 13 bitandukanira he? Reka turebe aho aya mavanjiri atatu atandukanira kubyerekeye ibimenyetso byari kuzarangaga ibyo bihe bitatu. AMAVANJIRI NTATANGIRIRA HAMWE! Mu gihe ivanjiri ya Luka 21 ivuga ko ibyari kuba […]

DUSOBANUKIRWE UBUHANUZI

Ubuhanuzi bwa Yezu igice cya gatandatu!

ABANDITSI BATATU LUKA, MATAYO NA MARIKO BANDIKA KU BUHANUZI BWA YEZU! Ubwo buhanuzi bwerekeranye n’isenywa ry’ingoro ya Yeruzalemu ndetse nibindi bikorwa bibiri byari biyikikije, byose bikaba bitatu. Bityo ibice bitatu Yezu yarabikoresheje atanga ubuhanuzi bw’ahazaza. […]

DUSOBANUKIRWE UBUHANUZI

Ubuhanuzi bwa Yezu igice cya gatanu!

Abakristu ba mbere baranzwe n’ibihe bitatu. Ibihe byarangaga ko isenywa ry’Ingoro ryegereje, ibihe byarangaga ko ukugaruka kwa Yezu kwegereje ndetse n’ibihe byarangaga ko ukugaruka kwa Yezu n’ishira ry’isi kwageze, ko byose byenda kuzuzwa. (Luka 21:5-7; […]

DUSOBANUKIRWE UBUHANUZI

Ubuhanuzi bwa Yezu igice cya kane

Twabonye ko ziriya vanjiri eshatu zose zifite ubuhanuzi bwenda gusa ariko budasa. Tugiye kureba neza aho butandukanira. Reka tubanze twiyibutse iby’ubwo buhanuzi! 1. Luka 21: 5-6Luka yanditse ibyerekeye isenywa ry’amabuye y’agaciro yari atatse ingoro n’amaturo […]